Ομοσπονδία

Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο (Ε.Ο.Τ)

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Εθνάρχη Μακάριου 2, 185 47
Πειραιάς Αττικής

Τηλ.: 210 4834031-2
Fax:: 210 4834033

Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορείτε να απευθυνθείτε στο: directorhjf@yahoo.gr 

X