Ο πρόεδρος της ΕΟ Τζούντο, Δ. Μιχαηλίδης συμμετείχε στην «Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό»

Ο πρόεδρος της ΕΟ Τζούντο, Δ. Μιχαηλίδης συμμετείχε στην «Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό»
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, Δημήτριος Μιχαηλίδης, συμμετείχε στην «Ημερίδα Διαλόγου για τον Αθλητισμό», όπου ο Υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, εξήγγειλε δέσμη 7 μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη «Νέα Εποχή στον Αθλητισμό».
 
Η τεράστια μεταρρύθμιση με το «e-Kouros», που θα είναι πλέον συνώνυμο του ελληνικού αθλητισμού και θα αντιπροσωπεύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αθλητικού οικοδομήματος, παρέχοντας μετρήσιμα και απολύτως συγκρίσιμα μεγέθη σε όλο το φάσμα του, καθώς και οι 7 άξονες πάνω στις οποίες δομείται η πολιτική του, αναπτύχθηκαν αναλυτικά από τον κ. Βρούτση και ομάδα συνεργατών του, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 
Τα 7 βασικά σημεία της πολιτικής που θα αναπτυχθούν τους προσεχείς μήνες. Συγκεκριμένα:
1. Αθλητικός Νόμος
• Κωδικοποίηση – Απλοποίηση Νομοθεσίας
 Επιτροπή Κωδικοποίησης (31.12.2024)
• Εθνικός Διάλογος για τον Αθλητικό Νόμο
 Ηλεκτρονική Υποβολή προτάσεων μέχρι 28.02.2024
 
2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός “e-Kouros”
• Ψηφιακός Αθλητικός Χάρτης
• MyKouros App
• Ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικών – Νοικοκύρεμα, μείωση γραφειοκρατίας
 
3. Ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές αθλητικές εγκαταστάσεις
• Αθλητικές συναντήσεις σε ασφαλείς εγκαταστάσεις
• Προτεραιότητα η ενεργειακή αναβάθμιση σε 28 γήπεδα σε όλη την Επικράτεια
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• Αξιοποίηση των 58 προτάσεων από την Εθνικής Αρχή Διαφάνειας
• Υπουργικές αποφάσεις για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
• Χρηματοδότηση από τους Δήμους μόνο σε Πιστοποιημένα Σωματεία
• Αναμόρφωση των κριτηρίων του Χίλωνα – Ένταξη της νησιωτικότητας και της συνέπειας στα κριτήριά του
• Αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ στον τακτικό προϋπολογισμό των ΕΑΚ – Χίλωνας 17 εκ. ευρώ στις Ομοσπονδίες – Στοίχημα 64 εκατ. ευρώ
 
4. Άθληση για Όλους
• Νέο πλαίσιο Άθλησης για Όλους
• Sportspass
• Συνεργασία με ΚΕΔΕ για περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος Άθλησης για Όλους
 
5. Σχολικός και Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
• Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Σχολικού Αθλητισμού με την υποστήριξη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
• Επέκταση Σχολικών Πρωταθλημάτων στα Γυμνάσια
• Ίδρυση δύο πιλοτικών Αθλητικών Σχολείων
• Υπεύθυνος Σχολών Πανεπιστημιακού Αθλητισμού
• Επιδίωξη για αύξηση κατά μία ώρα εβδομαδιαίως της γυμναστικής στα σχολεία
 
6. Καταπολέμηση φαινομένων βίας και χειραγώγησης
• Ενδυνάμωση και αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου
• Ενίσχυση και Εξειδίκευση του πλαισίου λειτουργίας της ΔΕΑΒ
• Εφαρμογή προβλέψεων της σύμβασης Saint Denis για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού
• Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου Λεσχών Φιλάθλων και εξασφάλιση ελέγχου της νομιμότητας των εκλογικών διαδικασιών, της σύνθεσης του ΔΣ της Λέσχης και του Μητρώου των μελών της
• Σύσταση και Λειτουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων
• Εμπέδωση της αθλητικής ακεραιότητας μέσω της Πλατφόρμας «ΕΠΑΘΛΑ» σε εφαρμογή της συνθήκης Macolin.
 
7. Ανάπτυξη του Αθλητισμού με κριτήρια
• Πλήρης καταγραφή αθλητικών εγκαταστάσεων στο «e-kouros» με την συνεργασία των Δήμων
• Χωροταξικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων με κριτήρια βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
• Ισχυρά αθλητικά σωματεία – Ούτε ένα αθλητικό σωματείο χωρίς αθλητική αναγνώριση
• Προγραμματική συνεργασία με Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Ολοκλήρωση μελέτης του εντός α’ τριμήνου 2024.
X