Μετεγγραφές 2019 – 2020: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Μετεγγραφές 2019 – 2020: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαδικασία των μετεγγραφών του έτους 2019, θα τηρηθούν οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού της Ε.Ο. Τζούντο και συγκεκριμένα το άρθρο 45, το οποίο και επισυνάπτεται.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τις μετεγγραφές είναι:

  • Δύο Φωτογραφίες ταυτότητας
  • Ιατρική βεβαίωση (όχι κάρτα υγείας)
  • Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι επιθυμεί τη μεταγραφή του παιδιού του (εφόσον πρόκειται για κατηγορίες τζούνιορ – παίδων κορασίδων α – παίδων κορασίδων β.

Αίτηση του σωματείου που επιθυμεί να αποκτήσει μετεγγραφόμενους αθλητές αναφέροντας το λόγω μετεγγραφής (π.χ ελεύθερη μετεγγραφή – 12 μήνες εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας κ.λ.π).

Περι Μετεγγραφών

X