Μετεγγραφές 2021 – 2022: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Μετεγγραφές 2021 – 2022: Κριτήρια και δικαιολογητικά

Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα σωματεία μας ότι η μεταγραφική περίοδος της Ομοσπονδίας μας ξεκίνησε σήμερα 1 Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι τα σωματεία που επιθυμούν να προβούν σε διαδικασία μετεγγραφής θα πρέπει να αποστείλουν έως τις 10 Οκτωβρίου, ταχυδρομικώς, στα γραφεία της Ομοσπονδίας τα παρακάτω:

1. Αίτηση μετεγγραφής, σε επιστολόχαρτο του σωματείου ότι επιθυμεί την απόκτηση του αθλητή/τριας (καταληκτική ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2021)
2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες του αθλητή/τριας
3. Πιστοποιητικό υγείας (από καρδιολόγο – παθολόγο ή παιδίατρο)
4. Επιστολή αποδέσμευσης από το σωματείο που προέρχεται ο ενδιαφερόμενος αθλητής , εφόσον αυτό απαιτείται.
5.Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι επιθυμεί την μετεγγραφή του παιδιού του, εφόσον η μετεγγραφή αφορά ηλικίες παίδων και κορασίδων (Α και Β)
6. Το παλαιό δελτίο αθλητή, προαιρετικά, και εφόσον αυτό υπάρχει

Για περισσότερες πληροφορίες περί του κανονισμού των μετεγγραφών ανατρέξτε, στην ιστοσελίδα hjf.gr – έγγραφα – εσωτερικός κανονισμός – κεφάλαιο Η – άρθρο 45 και 46 –

X