ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2022 (Juniors – ΠΚ A’ – ΠΚ Β’)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2022 (Juniors – ΠΚ A’ – ΠΚ Β’)

Οι διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθήσουν τα σωματεία και οι διοργανωτές  είναι οι ακόλουθες:

  • Η δήλωση συμμετοχής, θα αποστέλλεται με το όνομα, την ηλικία και το βάρος των αθλητών.
  • Οι αθλητές υποχρεούται να έχουν Δελτίο και Κάρτα Υγείας Αθλητή (ΚΥΑ).
  • Η διαδικασία ζύγισης των μικρών αθλητών ισχύει ως έχει.
  • Όλα τα παιδιά θα κάνουν κοινό ζέσταμα, ώστε να μετατραπεί η διαδικασία σε διασκέδαση.
  • Όλα τα παιδιά θα συγκεντρώνονται γύρο από τα τατάμι με βάση την ηλικία και τα κιλά για να πετύχουμε την εξοικείωση με τον αγωνιστικό χώρο.
  • Η Γραμματεία θα χωρίζει τους αθλητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, ώστε όλα να αγωνιστούν από δυο φορές και να καταλάβουν υποχρεωτικά μια θέση και ένα μετάλλιο.
  • Οι προπονητές θα είναι απλοί συνοδοί των αθλητών και δεν επιτρέπεται να δίνουν οδηγίες σε καμία περίπτωση.
  • Οι σύλλογοι δεν θα βαθμολογούνται από τις κατηγορίες αυτές.

Οι στόχοι αυτών των αλλαγών σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων αποσκοπούν στην απόκτηση μιας θετικής αγωνιστικής εμπειρίας από τους μικρούς τζουντόκα, που θα οδηγήσουν στην αγάπη για το άθλημά μας.

Καμία ένσταση πάνω σε αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες δεν θα γίνετε δεχτή από την ΚΕΔ.

Κανονισμοί αγώνων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2022 J-ΠΚ-ΑΒ

 

X