Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020

Εξετάσεις 1ου – 5ου DAN | Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020
Σας ενημερώνουμε ότι  οι εξετάσεις για 1ο-5ο Dan  που είχαν αναβληθεί τον Μάρτιο του 2020 θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 στο προπονητήριο του ΣΑΠΚ Νεάπολης.

Στην Αθήνα οι επαναληπτικές εξετάσεις για 1ο-5ο Dan  θα διεξαχθούν τη Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 στο Dojo Southern Judo Academy (Αθλητικός Όμιλος Τζούντο Αλίμου) στην Λεωφόρο Καλαμακίου 116 (1ος όροφος) στις 10:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν (1ο-200 ευρώ & 2ο-300 ευρώ 3ο, 4ο, 5ο (400 ευρώ) το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 για τη Θεσσαλονίκη και μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020 για την  Αθήνα  και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

Στην περίπτωση επανεξέτασης, ο υποψήφιος εξεταζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στον παρακάτω λογαριασμό το ποσό των 50 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο υποψήφιος να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο που προηγήθηκε.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286)     
X