Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις 1ου – 5ου DAN

Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες εξετάσεις 1ου – 5ου DAN

Η Ε.Ο. Τζουντο, σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενημερώνει ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις για 1ο-5ο Dan (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ακυρώνονται μέχρι νεοτέρας.

X