Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2022

Πειραιάς   11/3/2022
Αρ. πρωτ  14152/2022

Προς: Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο

Θέμα:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2022.

Κύριοι,

Με την παρούσα καλούμε τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο όπως  μας αποστείλουν ηλεκτρονικά (directorhjf@yahoo.gr) την ηλεκτρονική διεύθυνση των αντιπροσώπων τους έως  την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, προκειμένου να λάβουν το σύνδεσμο και να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν αντικατάσταση εκπροσώπου σωματείου μπορεί να λάβει χώρα έως 13/3/2022 με απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος οφείλει να είναι μέλος του ΔΣ του σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση και όλες οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν μέσω ZOOM, καθώς οι ψηφιακές κάλπες ΖΕΥΣ απαιτούνται μόνο για τις αρχαιρεσίες καταστατικών οργάνων της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 72664/24-2-2021.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                                    Η Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μιχαηλίδης                                                             Βαλ. Στεφανίδου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

X