Επιτροπή Ιεραρχίας, Dan και επιμόρφωσης: Σεμινάρια και τιμητικά Dan

Επιτροπή Ιεραρχίας, Dan και επιμόρφωσης: Σεμινάρια και τιμητικά Dan

Η Επιτροπή Ιεραρχίας, Dan και επιμόρφωσης εισηγείται την απονομή τιμητικού 6ου Dan στους: Γάκη Κωνσταντίνο, Χάχαλη Ιωάννη, Τζιγκουζίδη Οδυσσέα και Πασχάλη Γιώργο.

 
Η Επιτροπή πρόκειται να διοργανώσει:
  1. Σεμινάριο για 1ο-2ο DAN στην Αθήνα την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024 . Έναρξη σεμιναρίου 10.00. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.
  2. Σεμινάριο για 3ο-4ο DAN στην Αθήνα την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 . Έναρξη σεμιναρίου 10.00. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Dojo Southern Judo Academy (Αθλητικός Όμιλος Τζούντο Αλίμου) Λεωφόρος Καλαμακίου 116 (1ος όροφος).

 

Το κόστος συμμετοχής των σεμιναρίων ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR1601100800000008048058286) 4 ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν το καταθετήριο στην Επιτροπή την ημέρα του σεμιναρίου.

Παρατηρήσεις:

1. Αποκλειστικά χρήση λευκού τζουντόγκι.

X