Επιτροπή Ιεραρχίας DAN & Επιμόρφωσης (εξετάσεις 1ο-2ο Dan) – Θεσσαλονίκη

Επιτροπή Ιεραρχίας DAN & Επιμόρφωσης (εξετάσεις 1ο-2ο Dan) – Θεσσαλονίκη
Η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης της Ε.Ο. Τζούντο ανακοινώνει τις εξετάσεις για το 1ο & 2ο Dan, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Θεσσαλονίκη στο γυμναστήριο ΣΑΠΚ Νεάπολης  το Σάββατο και την  Κυριακή 14-15 Ιανουαριου 2023 στις 10.00 π.μ.   
 
Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν (για το 1ο dan-200 ευρώ και για το 2ο dan 300 ευρώ) το αργότερο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2023 στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86, ΙΒΑΝ GR1601100800000008048058286)   και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.
 
Παρατηρήσεις:

1. Αποκλειστικά χρήση λευκού τζουντόγκι.

2. Στην περίπτωση επανεξέτασης, ο υποψήφιος εξεταζόμενος θα πρέπει να καταθέσει στον παρακάτω λογαριασμό το ποσό των 50 ευρώ.

X