Επιτροπή αθλητών ΕΟΕ: Η διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών

Επιτροπή αθλητών ΕΟΕ: Η διακήρυξη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών

Η διακήρυξη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών.

IOC_Athelts_rights_and_responsibilities_declaration – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Athletes-Rights-and-Respnsibilities-Declaration-

X