Επιμορφωτικά Σεμινάρια για 1ο – 5ο Dan στην Αθήνα και στη Ρόδο

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για 1ο – 5ο Dan στην Αθήνα και στη Ρόδο

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ιεραρχίας Νταν & Επιμόρφωσης αποφάσισε τη διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για 1ο έως 5ο Dan στην Αθήνα και στη Ρόδο. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες:

  • ΑΘΗΝΑ: 29 με 30 Ιουνίου  (1ο και 2ο DAN)
  • ΑΘΗΝΑ: 24 έως 25 Αυγούστου (3ο και 4ο DAN)
  • ΑΘΗΝΑ: 31 Αυγούστου  (5ο DAN)
  • ΡΟΔΟΣ:  31 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου

Στην Αθήνα όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.
Ώρα έναρξης: 10.00 π.μ.

Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο στην Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286), το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Ιεραρχίας Νταν και Επιμόρφωσης την ημέρα του σεμιναρίου.

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι για DAN από όλη την Ελλάδα. Αν σε κάποια πόλη, πέρα από τις προαναφερόμενες, οι ενδιαφερόμενοι είναι πάνω από 20 άτομα, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τζούντο, μπορούν να αιτηθούν τη διεξαγωγή σεμιναρίων και εξετάσεων και στην πόλη τους.

Επιτροπή Ιεραρχίας Νταν και Επιμόρφωσης

X