ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/3/2024

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/3/2024
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 27/3/2024
 
X