ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Γενική Συνέλευση της Ε.Ο. Τζούντο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Γενική Συνέλευση της Ε.Ο. Τζούντο

Πειραιάς  12 Μαρτίου  2021
Προς: Σωματεία Μέλη της Ε.Ο. Τζούντο

Γνωστοποιούμε σε όλα τα σωματεία μέλη μας, ότι αποστείλαμε στην έδρα τους ταχυδρομικώς την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο την 29/3/2021 συνοδευόμενη με όλα τα  οικονομικά στοιχεία που θα εγκριθούν σε αυτή.

Επισημαίνεται πως τα οικονομικά στοιχεία αναρτώνται τόσο στον παρόν ιστότοπο όσο και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για την Ε.Ο. Τζούντο

ΔΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΛ ΙΣΟΛΟΓ 2020

ΔΣ ΟΙΚ ΑΠΟΛ ΓΕΝ-ΦΕΒΡ 21

ΔΣ ΟΙΚ ΑΠΟΛ – ΙΣΟΛ 2019

ΔΣ ΠΡΟΫΠΟΛ 2021 &2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ

X