Επείγουσα ανακοίνωση | Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας αθλητικών φορέων

Επείγουσα ανακοίνωση | Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας αθλητικών φορέων

Προς: Σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΓΓΑ καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο μέχρι τις 29 Απριλίου 2020 να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα (αρχείο excel) με τα στοιχεία του εκπροσώπου (δηλ. του Προέδρου), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο. Τζούντο director@hjf.gr. Η αποστολή των στοιχείων είναι υποχρεωτική διαδικασία για όλα τα σωματεία.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ_ΥΠΠΟΑ-ΓΔΟΑ-ΔΑΑ-174225_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Excel αρχείο)

X