Επείγουσα ανακοίνωση ΓΓΑ για Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Επείγουσα ανακοίνωση ΓΓΑ για Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σύμφωνα με την οδηγία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχει δοθεί οριστική και αποκλειστική προθεσμία για την εγγραφή των Σωματείων  στο Μητρώο  της Γ.Γ.Α  έως 31 Ιουλίου 2023.

X