Επείγουσα ανακοίνωση

Επείγουσα ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τα σωματεία μας ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή της ολοκληρωμένης αίτησης στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων είναι η 31η Ιουλίου 2023.

 

Ε.Ο.Τζούντο

X