Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων

Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων

Παρακαλούνται  οι βετεράνοι αθλητές, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 2-5 Ιουνίου 2022,  να αποστείλουν για  την έκδοση Δελτίου ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ αθλητή  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία της Ταυτότητας
β. Δύο φωτογραφίες
γ. Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου ή παθολόγου
δ. Καταθετήριο 20€ (παράβολο δελτίου) στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας (ΙΒΑΝ: GR16 0110 0800 0000 0804 8058 286) 

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

 

 

 

X