Ενημέρωση εν όψει της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνελευσης

Ενημέρωση εν όψει της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνελευσης

Η Επιτροπή Ελέγχου Αγωνιστικής Δραστηριότητας ενημερώνει τα Σωματεία ότι εν όψει της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα αξιολογηθούν και θα καταχωρηθούν οι συμμετοχές τους, όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδίας.  Προτείνεται η άμεση αποστολή τυχόν εκκρεμοτήτων που αφορούν αποτελέσματα διοργανώσεων του 2018.

X