ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 10.06.2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 10.06.2022

Αθήνα, 09/06/2022
Αριθ.πρωτ. 14565

Προς: Μέλη Δ.Σ.

Θέμα: Εκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. της Ε.Ο. Τζούντο την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00 μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εξέταση αιτήσεων για ανάθεση καθηκόντων σε καθηγητές Φ.Α. που υπηρετούν στο δημόσιο για το διδακτικό έτος 2022/2023

 

Για το  Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας

Δ. Μιχαηλίδης                                                   Β. Στεφανίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. | 10.06.2022          

 

X