ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 27.07.2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 27.07.2021

Πειραιάς, 23/7/2021
Αριθ.πρωτ. 13467

Προς: τα μέλη του Δ.Σ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ της Τρίτης 27/07/2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ:

1ο Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης, από Γ.Γ.Α. για τα νοσήλεια του αθλητή Λεωνίδη Απιστοτέλη Άρη.

2ο Έγκριση προπονητικού και αγωνιστικού σχεδιασμού Εθνικών Ομάδων.

Ώρα συνεδρίασης: 12:00 (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                          Η Γενική Γραμματέας

Μιχαηλίδης Δημήτριος                                         Στεφανίδου Βαλεντίνα

ΔΣ 27.07.2021

X