ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 12.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΖΟΥΝΤΟ | 12.05.2021

Πειραιάς, 11/5/2021
Αριθ.πρωτ.: 13311

Προς: τα μέλη του Δ.Σ

Θέμα: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ της Τετάρτης 12/5/2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ:

1ο συζήτηση της δηλώσεως του κυρίου Αποστολάκη Θεοχάρη
2ο Ανακοίνωση περί συλλογής στοιχείων από σωματεία για ενημέρωση του μητρώου της Ε.Ο.Τ και απάντηση στην επιστολή της Γ.Γ.Α

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16:00.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                 Η Γεν.Γραμματέας

Μιχαηλίδης Δημήτριος                            Στεφανίδου Βαλεντίνα

ΔΣ 12-05-2021

X