Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σχολές προπονητών τζούντο Β’ και Γ’ κατηγορίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σχολές προπονητών τζούντο Β’ και Γ’ κατηγορίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία τζούντο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτίθεται να διοργανώσει σχολές προπονητών τζούντο Β’ και Γ’ κατηγορίας. Κατόπιν τούτου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έως το τέλος του Σεπτεμβρίου αίτηση – δήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των σχολών.

Για την φοίτηση στη σχολή προπονητών Γ’ κατηγορίας είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα :
Α. Δελτίο Αθλητή σε αναγνωρισμένο από την Ε.Ο. Τζούντο Αθλητικό Σωματείο.
Β. Αθλητική δραστηριότητα σε διοργανώσεις της Ε.Ο. Τζούντο επί 4 διαφορετικά έτη.
Γ. Απολυτήριο Λυκείου
Δ. Ηλικία άνω των 21 ετών

Για την φοίτηση στη σχολή προπονητών Β’ κατηγορίας είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν τα παρακάτω:
Α. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ κατηγορίας.
Β. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένο σωματείο της Ε.Ο. Τζούντο τουλάχιστον ενός έτους (θεωρημένη σύμβαση από την Δ.Ο.Υ)

X