Διευκρινιστική ανακοίνωση για σεμινάρια και εξετάσεις Dan

Διευκρινιστική ανακοίνωση για σεμινάρια και εξετάσεις Dan

Διευκρινίζεται ότι όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο και τις εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσουν το ποσόν των 30 ευρώ στον υπ’αριθ. 080/480582-86 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και να στείλουν e-mail στο director@hjf.gr δηλώνοντας τη συμμετοχή τους με συνημμένο το καταθετήριο των 30 ευρώ.

 

Για την ΕΟ Τζούντο

X