ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πρόεδρος

Μέλη

 • Πέτρος Καρτσιώτης
  Πέτρος Καρτσιώτης
 • Νικόλαος Νικολούδης
  Νικόλαος Νικολούδης
 • Αλεξάνδρα Ευαγγελινού
  Αλεξάνδρα Ευαγγελινού
 • Γεώργιος Μακρής
  Γεώργιος Μακρής
Πέτρος Καρτσιώτης
Νικόλαος Νικολούδης
Αλεξάνδρα Ευαγγελινού
Γεώργιος Μακρής
X