Aνάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων

Aνάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο καλεί όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ε.Ο.Τζούντο, να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να τους ανατεθούν καθήκοντα Ομοσπονδιακών προπονητών ή τεχνικών συμβούλων, εώς την Τετάρτη 3.05.2023 στο email της Ε.Ο.Τζούντο directorhjf@yahoo.gr
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού προπονητή ή/και τεχνικού συμβούλου έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους: 
 
α. Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31- 08-2023. 
β. Έχουν αποσπαστεί με θητεία, πχ ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023. 
γ. Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2023. 
δ. Είναι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη από το διορισμό τους σε μονάδες Ε.Α.Ε.. 
ε. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ισχύουν τα ακόλουθα: 
I. Όσοι διορίστηκαν πριν την 01-09-2021 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων ανεξαρτήτως αν έχουν υπηρετήσει τα δύο (2) σχολικά έτη που προβλέπει ο ν. 4722/2020. 
II. Όσοι διορίστηκαν μετά την 01-09-2021 δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και τεχνικών συμβούλων. 
 
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, ή χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης κλπ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα κωλύματα. Επίσης, στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος «η αίτηση ενέχει θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ»
 
X