Ανακοίνωση | Συγκροτήθηκαν οι νέες επιτροπές

Ανακοίνωση | Συγκροτήθηκαν οι νέες επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΚΕΔ)
Παπαδάκης Νικόλαος, Καντάρου Στεφανία, Παπαδημητρίου Δημήτριος, Κιτσόπουλος Αλέξανδρος και Κουτσούκης Πάρης. Ο Νίκος Χεκήμογλου ορίζεται ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΚΕΔ & ΔΣ της Ομοσπονδίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στεφανίδου Βαλεντίνα, Καπόλας Αλέξιος, Μουρουζίδου Βιολέτα, Βάγιας Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Πιπερίδης Φίλιππος, Καραγιαννοπούλου Μαρία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Αντωνίου Νικόλαος, Ηλιάδου Σαλώμη, Παπαχρηστίδης Ιωάννης, Γκόγκουα Ντούρου, Ηλιάδης Νκόλαος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΝΤΑΝ
Πρόεδρος Νίκος Χακήμογλου
Αθήνα: Τσαπάρας Ιωάννης, Βακατάσης Σωτήριος, Πάπαρης Νικόλαος, Πασχάλης Γεώργιος
Θεσσαλονίκη: Μαλλιαρόπουλος Νικόλαος, Μαράτος Λεωνίδας, Τσαβίδης Γεώργιος, Ζαγγελίδης Γεώργιος
Ιωάννινα: Ζάραγκας Χαρίλαος, Νάτσης Οδυσσέας, Στραγάλης Σταύρος
Νησιά: Χατζηνικολάου Μιχαήλ, Μαυρομάτη Α., Κοντός Μιχάλης
Βόλος/Λάρισα: Καμπάς Δημήτριος, Σγάντζος Μάρκος, Καφενταράκης Ιωάννης

Επιτροπή NEWAZA
Πάπαρης Νικόλαος, Βασιλακόπουλος Γεώργιος, Ναζάροφ Γρηγόριος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ
Παπαδάκης Νικόλαος, Πάπαρης Νικόλαος, Αγάπιε Βανέσσα

Επιστημονική Επιτροπή
Καφενταράκης Ιωάννης, Ζάραγκας Χαρίλαος, Σιώπης Βίκτωρ

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Μιχαηλίδης Δημήτριος, Στεφανίδου Βαλεντίνα, Ηλιάδου Σαλώμη

X