Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους της Σχολής Προπονητών Γ’ Επιπέδου

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους της Σχολής Προπονητών Γ’ Επιπέδου
 
Υπενθυμίζουμε στους σπουδαστές της σχολής Προπονητών Τζούντο Γ’ επιπέδου  ότι προκειμένου να λάβουν μέρος στις γραπτές και θεωρητικές εξετάσεις της σχολής θα πρέπει να προσκομίσουν: βεβαίωση :
-Βεβαίωση πρακτικής άσκησης 50 ωρών, από Αθλητικό Σωματείο – Μέλος της ομοσπονδίας (με υπογραφή προέδρου και γενικού γραμματέα), με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης 
ΕΪΤΕ
– βεβαίωση απο την Ομοσπονδία που θα αφορά στην παρακολούθηση ή συμμετοχή σε προπονήσεις των Εθνικών Ομάδων ή στην παρακολούθηση αγώνων της Ομοσπονδίας με σαφή αναφορά στις ώρες παρακολούθησης.
 
 
Εκ της επιτροπής διοίκησης της σχολής
X