Ανακοίνωση για σωματεία-προπονητές

Ανακοίνωση για σωματεία-προπονητές
Καλούνται MONO τα σωματεία τα οποία ΔΕΝ απασχολούν προπονητές σύμφωνα με τον Αθλητικό  Νόμο όπως ισχύει αυτός σήμερα να το δηλώσουν στην Ομοσπονδία εγγράφως με e-mail το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 15.00 στο directorhjf@yahoo.gr
 
X