Ανακοίνωση για Σχολή Προπονητών Γ` κατηγορίας

Ανακοίνωση για Σχολή Προπονητών Γ` κατηγορίας

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση της σχολής προπονητών τζούντο Γ κατηγορίας της Γ.Γ. Αθλητισμού , ότι η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών ξεκίνησε.

Τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι και να τα υποβάλουν στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και τις περαιτέρω διαδικασίες και υποχρεώσεις τους θα πρέπει να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική ιστοσελίδα https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/2016-10-11-07-33-19

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας έως τις 13 Νοεμβρίου του 2022 το αργότερο.

Στα δικαιολογητικά, πέραν των άλλων, θα συμπεριλαμβάνεται και η βεβαίωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο περί της αθλητικής εμπειρίας του υποψηφίου, συνοδευόμενη από τα σχετικά φύλλα αγώνων.

Η αθλητική εμπειρία θα αφορά συμμετοχή του/της σε αγωνιστικές διοργανώσεις της Ομοσπονδίας για τρία έτη. (μία συμμετοχή ανά έτος, τουλάχιστον).

Στην αίτηση που θα αποστέλουν οι ενδιαφερόμενοι/νες προς την Ομοσπονδία Τζούντο directorhjf@yahoo.gr για χορήγηση συμμετοχής σε αγώνες, θα πρέπει να αναφέρουν λεπτομερώς τη διοργάνωση, την κατηγορία κιλών που συμμετείχαν , τον τόπο και το έτος διεξαγωγής της.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

X