Ανακοίνωση για λειτουργία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων

Ανακοίνωση για λειτουργία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων
προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Τζούντο
 
κύριοι
 
σας επισυνάπτουμε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων και στην ανάγκη της ΟΡΘΗΣ καταχώρησης όλων των ζητουμένων στοιχείων από την πλευρά της ομοσπονδίας σε συνεργασία με τα σωματεία μέλη μας.
 
Σημειώνεται ότι : Αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι δεν έχουν καταχωρηθεί ορθώς στο σύστημα του Μητρώου δεν θα μπορούν να εγγραφούν στον ειδικό πίνακα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για την ειδική αθλητική αναγνώριση (χορήγηση απόφασης ή βεβαίωσης) σωματείων απαιτείται το σωματείο να έχει καταχωρηθεί ως μέλος της ομοσπονδίας στο ΜΑΦ.
 
Κατόπιν της σοβαρότητας του εν λόγω θέματος καλούμε ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τα σωματεία ( ακόμα και αυτά που έχουν ήδη υποβάλει κάποια στοιχεία) , με ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή ώστε να μην αγνοηθεί κανένας αθλητής/τρια , να συμπληρώσουν και να μας υποβάλλουν τους συνημμένους πίνακες προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εγγραφής στο μητρώο.
 
* Στους πίνακες θα πρέπει να συμπληρωθούν τα υποχρωτικά πεδία ( που είναι με κόκκινα γράμματα)
 
X