Ανακοίνωση ΕΟ Τζούντο

Ανακοίνωση ΕΟ Τζούντο

Καλούνται όλα τα σωματεία-μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο να ολοκληρώσουν το δυνατόν πιο σύντομα τη διαδικασία για την εγγραφή/επανεγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

X