Ανακοίνωση ΕΟ Τζούντο για μεταγραφές έτους 2022

Ανακοίνωση ΕΟ Τζούντο για μεταγραφές έτους 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι μεταγραφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο για το έτος 2022, θα πραγματοποιηθούν το μήνα Οκτώβριο , σύμφωνα με το τροποποιηθέν άρθρο 42 του Νέου Αθλητικού νόμου, επικουρικά με τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.Τζούντο.

Σύμφωνα με το νέο Αθλητικό Νόμο:, «..ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής>>.

Για τους αθλητές και αθλήτριες που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους δύνανται να πραγματοποιήσουν μετεγγραφή σε σωματείο που επιθυμούν σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Α. λόγω συναίνεσης σωματείου,

β. λόγω αποδέσμευσης

γ. λόγω αγωνιστικής απραξίας, Αγωνιστική απραξία θεωρείται η μη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου αθλητή/αθλήτριας σε επίσημους αγώνες της ομοσπονδίας για 12 μήνες.

δ. λόγω μετοίκησης του αθλητή για σπουδές ή για επαγγελματικούς λόγους του ίδιου ή των γονέων του. Μετοίκηση θεωρείται η αλλαγή τόπου διαμονής του αθλητή ή της οικογένειάς του σε πόλη απέχουσα 150 χιλιόμετρα από την έδρα του σωματείου στο οποίο ανήκει.

ε. λόγω ελεύθερης μεταγραφής αθλητή/τριας λόγω διάλυσης σωματείου ή αναστολής δραστηριότητας τμήματός του ή απώλειας της ειδικής αναγνώρισής του

Τα ενδιαφερόμενα σωματεία , προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις μετεγγραφές τους θα πρέπει να πράξουν τα παρακάτω:

Α. να υποβάλλουν τις αιτήσεις με διαβιβαστικό έγγραφο προς την Ε.Ο. Τζούντο έως τις 10 Οκτωβρίου 2022.

Β. Στις αιτήσεις θα συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

– το λόγο της μετεγγραφής

– Ιατρική βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από Παθολόγο ή Παιδίατρο ή Καρδιολόγο ΟΧΙ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ,

– έγγραφο αποδέσμευσης από το σωματείο προέλευσης του αθλητή/τριας

– δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Για την Ε.Ο.Τζούντο

X