Ανακοίνωση της ΕΟΤ | Αποφάσεις Δ.Σ.

Ανακοίνωση της ΕΟΤ | Αποφάσεις Δ.Σ.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει τις αποφάσεις που πήρε στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για την ανάπτυξη και βελτίωση του αθλήματος:

• Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και κανόνες (χρήση care system, ενδοεπικοινωνία διαιτητών, ασφάλεια γηπέδου, διαπιστεύσεις, καθώς και τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά τη ζύγιση, έναρξη, διεξαγωγή και λήξη για την εξάλειψη του φαινομένου μαραθώνιων αγώνων.
 
• Την άμεση αλλαγή διεξαγωγής των ημερίδων juniors, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια  και να ενισχύεται η ψυχολογία των μικρών αθλητών.
 
• Την διεξαγωγή αγώνων ΚΑΤΑ από την νέα περίοδο.
 
• Την άμεση ανάρτηση πινάκων με τους ενεργούς διαιτητές και τους προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 
• Ελήφθη απόφαση περί επανεγγραφής στα μητρώα της Ομοσπονδίας των 14 σωματείων που είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά επί της προσωρινής διοίκησης και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμπλήρωση των φακέλων τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού. Επίσης, αποφασίστηκε η εγγραφή 3 νέων σωματείων, τα οποία και καλωσορίζουμε στην οικογένεια του τζούντο.
 
• Καλούνται όλα τα σωματεία να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας τα ονόματα των αθλητών/τριων που είναι κάτοχοι των βαθμίδων έγχρωμων ζωνών έως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Εάν κάποιο σωματείο δεν προσκομίσει τη λίστα με τα ονόματα, οι αθλητές του δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στις μελλοντικές εξετάσεις για το 1ο ΝΤΑΝ.
X