Ανακοίνωση της Ε.Ο.Τζούντο σχετικά με το αίτημα του Α.Σ. ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ

Ανακοίνωση της Ε.Ο.Τζούντο σχετικά με το αίτημα του Α.Σ. ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ

Θα θέλαμε να  γνωρίσουμε στα μέλη μας και στο κοινό του Τζούντο το λόγο που στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία “Α.Σ. ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ” αφαιρέθηκε το δικαίωμα να συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο που έλαβε χώρα στην Λάρισα 2-3/2/2019.

Αυτό έγινε κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 94/18-12-18  Απόφασης του ΑΣΕΑΔ.

Σχετικό  αίτημά  του σωματείου που τέθηκε για  τυχόν άτυπη  “εξαίρεση” από την ποινή,  εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο  που συνεδρίασε στις 18 Ιανουαρίου 2019 και απορρίφθηκε ομόφωνα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο δεν δύναται να κάνει  εξαίρεση από δικαστικές αποφάσεις για κανένα σωματείο. Ιδιαίτερα κατά την στιγμή που μια τέτοια απόφαση θα παρήγαγε έννομα αρνητικά αποτελέσματα για την Ομοσπονδία σε περίπτωση που άλλα σωματεία ή αθλητές αυτών θα κατέθεταν νόμιμες ενστάσεις.

Το γεγονός αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το τιμωρημένο σωματείο, καθώς και ο νομικός σύμβουλος αυτού. Παρ’ όλα αυτά προσπάθησε να παιδεύσει  το ΔΣ της Ομοσπονδίας, σε μια έκνομη απόφαση χρησιμοποιώντας σαν επιχείρημα την σεβαστή επιθυμία  αθλητών του να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζουμε στο τιμωρημένο από την αρμόδια Ελληνική Αθλητική Δικαστική Αρχή σωματείο μέλος μας, αλλά και στον κοινό του Ελληνικού Τζούντο, ότι τιμωρήθηκαν, μαζί με το σωματείο που διοργάνωσε του Τουρνουά ΣΑΚΟΥΡΑ 2017, για σωρεία παραβάσεων που θίγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του Φίλαθλου Πνεύματος, κατά την διεξαγωγή αυτού, και ότι αμφότεροι πρόκειται να κληθούν σύντομα να λογοδοτήσουν και στην ποινική Δικαιοσύνη για παραβάσεις πρώην και νυν μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους,  για θέματα που άπτονται του κοινού ποινικού Κώδικα.

Τέλος διευκρινίζεται ότι εάν πράγματι ενδιαφέρονταν για τους αθλητές τους, και αφού ήδη υπήρχε τιμωρία τους από την αρμόδια Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΤ την οποία και γνώριζαν, θα μπορούσαν να είχαν προβεί σε μεταγραφές των αθλητών τους, δίνοντάς τους έτσι με νόμιμες διαδικασίες δικαίωμα συμμετοχής.

Όλες οι άλλες έκνομες ενέργειες που αιτούνται ή προτείνονται είναι εκ του πονηρού.

X