Ανακοίνωση της Ε.Ο.Τζούντο σχετικά με τα δημοσιεύματα περί τιμωρίας του Α.Σ. Sakura Κατερίνης

Ανακοίνωση της Ε.Ο.Τζούντο σχετικά με τα δημοσιεύματα περί τιμωρίας του Α.Σ. Sakura Κατερίνης

Σύντομο ιστορικό

Σε ότι αφορά τα γεγονότα του τουρνουά SAKURA (2017) κρίθηκε και από την Δικαστική Επιτροπή Ε.Ο.Τζούντο ότι υπήρξαν πλείστα όσα προβλήματα στο εν λόγω αθλητικό γεγονός και για το λόγο αυτό παρέπεμψε στην ΕΦΙΠ το εν λόγω τουρνουά και το σωματείο SAKURA προτείνοντας να τιμωρηθούν με τη μη συμμετοχή τους για την επόμενη 3ετία σε αγώνες . Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ έλαβε την από 29/6/2018 απόφασή του με την οποία επικυρώθηκε η επιβολή ποινών της Δικαστικής Επιτροπής. Ενδεικτικά αναφέρουμε τμήμα από όσα αποτυπώνονται στις ανωτέρω διενέξεις.

Το σωματείο Sakura διεξήγαγε την 14.10.2017 στην πόλη της Κατερίνης το Διεθνές Τουρνουά SAKURA. Χρονική περίοδο κατά την οποία την διοίκηση της Ομοσπονδίας είχε αναλάβει με δικαστική απόφαση η προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας. Το σωματείο SAKURA στην προσπάθεια ενίσχυσης της προσωρινής διοίκησης όπως προκύπτει εκ των υστέρων, για απόκτηση δικαιώματος ψήφου περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα σωματεία, με την συμπλήρωση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των σωματείων σε αγώνες (συμπλήρωση 3 ετών, 10 συμμετοχές των αθλητών του εκάστοτε σωματείου στο προηγούμενο των εκλογών έτος κ.λ.π.), προέβη σε παραβάσεις όπως αναλύονται κατωτέρω:

Κατόπιν καταγγελιών που δέχτηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο από τα σωματεία:

1) Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ανατολής, σύμφωνα με την οποία η αθλήτρια του Μαρίνα Πέτσιου ουδέποτε αγωνίστηκε με την αθλήτρια Αικατερίνη Καλαμαρά του ΑΣ. Νότιας Πιερίας,

2) ο Α.Σ. Τζούντο Γιαννιτσών Μακεδονομάχος, σύμφωνα με την οποία καταγγέλλεται αλλοίωση των φύλλων αγώνων των αθλητών του, αναφέροντας ειδικότερα ότι στην κατηγορία που αγωνίστηκε ο αθλητής του Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης (Παίδων Α -73 κιλά) την ημέρα των αγώνων δεν υπήρχε ο αθλητής Γεώργιος Κολοσίδης του συλλόγου Τζούντο Χαλκιδικής, επίσης στην κατηγορία των εφήβων -60 κιλών όπου αγωνίστηκε ο αθλητής του Νικολάεβ Χρήστος δεν υπήρχε ο αθλητής Γκουτνιασβίλι Νταβίντ του Τζούντο Χαλκιδικής

3) ο ΑΠΣ Πόντος σύμφωνα με την οποία στην κατηγορία -66 κιλά Παίδων Α ο αθλητής τους Αλέξιος Μιχαηλίδης δεν αγωνίστηκε ποτέ με τον Αθανάσιο Συντριβάνι από τον σύλλογο Ερμή Λεπτοκαρυάς αλλά ούτε και με τον Γεώργιο Φαρδή του ΓΑΣ Ίκαρος ο οποίος δεν υπήρχε καν στην κατηγορία αυτή . Ο αθλητής τους αγωνίστηκε με τον Ganchev στον πρώτο αγώνα και έχασε έπειτα στα <ρεπεσαζ> όπου αγωνίστηκε με τον αθλητή Παπαδόπουλο του συλλόγου Sakura καταλαμβάνοντας έτσι την έβδομη θέση στην κατηγορία του,

4) ο αθλητικός σύλλογος Κλειτόμαχος, που έλαβε μέρος στο Διεθνές Τουρνουά SAKURA που διεξήχθη στην Κατερίνη την 14.10.2017, ο οποίος βεβαιώνει ότι στο φύλλο αγώνα -60 κιλά Παίδων Β΄εμφαίνεται ότι αγωνίστηκαν δύο αθλητές του και δη ο Κωνσταντίνος Ξυδάς και ο Ιωάννης Θεοδοσιάδης, γεγονός το οποίο δεν είναι αληθές διότι ουδέποτε οι δυο αθλητές του αγωνίστηκαν για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, όπως φαίνεται στα παραποιημένα φύλλα αγώνων, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος Ξυδάς κατέλαβε την 7η θέση και όχι την 5η θέση όπως φαίνεται στο αντίστοιχο παραποιημένο φύλλο αγώνων.

5) η κα. Χριστίνα Τσαλουχίδου διαμαρτυρήθηκε για τη συμμετοχή του υιού της στο 6ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο, και ειδικότερα ότι ο υιός της ενώ αγωνίστηκε με δύο αθλητές στα φύλλα αγώνων που κατατέθηκαν στην Ε.Ο. Τζούντο φαίνεται να έχει αγωνιστεί με τρεις αθλητές από τους οποίους μόνο με τον έναν έχει αγωνιστεί,

6) Το αθλητικό σωματείο Σπαρτιάτες δηλώνει με επιστολή του πως δεν δήλωσε να αγωνιστούν αθλητές του στο συγκεκριμένο τουρνουά, επίσης μας γνωστοποιεί πως οι αθλητές του αυτοί αγωνίστηκαν υπό το ρωσικό σωματείο ΒΟΛΙΑ και την αποστολή της Αλβανίας .

Κατά τα ανωτέρω σημειώθηκαν σοβαρές παρατυπίες, αλλοιώσεις στα φύλλα αγώνων και ζύγισης του εν λόγω τουρνουά. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ζήτησε από την Επιτροπή Αξιολόγησης της αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων να διενεργήσει έλεγχο για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου τουρνουά και ταυτόχρονα απέστειλε το από 5.2.2018 έγγραφό της στο σωματείο SAKURA και ζήτησε να της γνωστοποιηθεί ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι και συντελεστές του συγκεκριμένου τουρνουά και ειδικότερα να της γνωστοποιήσουν τα ονόματα του Αλυτάρχη, τα μέλη της Αγωνόδικου Επιτροπής, του υπευθύνου της διαιτησίας, του υπεύθυνου της γραμματείας, των υπεύθυνων διαιτητών ζύγισης και των υπεύθυνων ταυτοπροσωπίας.

Το σωματείο SAKURA απέστειλε την από 6.2.2018 απάντησή του προς την ΕΟΤ σύμφωνα με την οποία απέφυγε να δώσει επαρκείς απαντήσεις, ως όφειλε και είχε νόμιμη υποχρέωση ως μέλος της Ομοσπονδίας που έχει νόμιμα προσχωρήσει στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό που διέπουν αυτήν αναφέροντας απλά και μόνο πως όλα τα έγγραφα των αγώνων έχουν σταλεί στην Ομοσπονδία. Το σωματείο SAKURA ως διοργανωτής του Διεθνούς Τουρνουά οφείλει, σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Εσωτερικού Κανονισμού, να γνωστοποιεί τα άτομα που απαρτίζουν την αγωνόδικο επιτροπή, η οποία θα είναι και υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, ώστε να λαμβάνουν γνώση όλοι οι συμμετέχοντες και να μπορεί έτσι να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η τήρηση της νομιμότητας κατά τη διεξαγωγή της αθλητικής εκδήλωσης.

Στην Ομοσπονδία όπως προέκυψε από εσωτερική αλληλογραφία, το σωματείο SAKURA γνωστοποίησε μόνο το όνομα του Αλυτάρχη κ. Ιωάννη Μελετίδη, Προέδρου του σωματείου SAKURA, όπως αυτό εμφαίνεται στην γενόμενη προκήρυξη. Η Ομοσπονδία ζήτησε από το σωματείο SAKURA ακόμη και εκ των υστέρων να της γνωστοποιηθούν τα άτομα που απαρτίζουν τους συντελεστές και υπεύθυνους διεξαγωγής του Τουρνουά, το οποίο και πάλι αναιτιολόγητα παρέλειψε να συμμορφωθεί στη νόμιμη υποχρέωσή του και ως εκ τούτου παραβίασε ευθέως τις διατάξεις που ανάγονται στους όρους και στις προϋποθέσεις οργάνωσης και διεξαγωγής του τουρνουά. Το σωματείο που αναλαμβάνει να διεξάγει αγώνες είναι υποχρεωμένο από τον εσωτερικό κανονισμό να γνωστοποιεί τα ονόματα της Αγωνόδικου Επιτροπής στην Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και του άρθρου 73 ανώτατο όργανο διεξαγωγής των αγώνων τζούντο είναι η Αγωνόδικος Επιτροπή, ο Αλυτάρχης καθώς και ο υπεύθυνος Γραμματείας οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, των όρων της προκήρυξης και των εν γένει κανονισμών των αγώνων που διέπουν τους αγώνες και να υπογράφουν τα φύλλα αγώνων μεταξύ των υπόλοιπων καθηκόντων τους όπως αυτά προβλέπονται στη συγκεκριμένη διάταξη.

Για την διερεύνηση των ανωτέρω καταγγελιών περί παραποίησης των φύλλων αγώνων και ζύγισης δόθηκε εντολή στην Επιτροπή Αξιολόγησης αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων για το έτος 2017, η οποία συνέταξε την από 7.2.2018 έκθεση σύμφωνα με την οποία το εν λόγω σωματείο υπέπεσε σε σωρεία παραβιάσεων των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού αναφορικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω και κατωτέρω. Οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν από τη σύγκριση των επίσημων φύλλων αγώνων που προσκομίστηκαν στην Ομοσπονδία Τζούντο, για πρώτη φορά (μόνο τα φύλλα αγώνων) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 28 Νοεμβρίου 2017, με αυτά που αναρτήθηκαν από τον υπεύθυνο γραμματείας του εν λόγω τουρνουά κ. Ρούμεν στην ιστοσελίδα «judoclub.bg». Τα φύλλα ζύγισης και οι δηλώσεις συμμετοχής απεστάλησαν από το σωματείο με το ταχυδρομείο και εισήλθαν στην Ομοσπονδία τον Ιανουάριο του έτους 2018, όπως επιβεβαιώνει και ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας Τζούντο κ. Νικόλαος Αντωνίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού περί διεξαγωγής αγώνων, τα φύλλα ζύγισης υπογράφονται υποχρεωτικά από τους διαιτητές του αγώνα, που διενήργησαν τη ζύγιση. Διαπιστώθηκε ότι τα φύλλα ζύγισης, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν το όνομα του διαιτητή που προέβη στη ζύγιση την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, κατά παράβαση της προβλεπόμενης υποχρέωσης από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Στα εν λόγω φύλα ζύγισης υφίσταται μία μονογραφή σε κάθε φύλλο ζύγισης, χωρίς να προκύπτει το όνομα του διαιτητή που διενήργησε τη ζύγιση. Όσα φύλλα ζύγισης φέρουν υπογραφή αναφέρεται η διαιτητής Μαρία Γερασιμίδου. Στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης, η Δικαστική Επιτροπή απέστειλε στην διαιτητή κα. Μαρία Γερασιμίδου τα φύλλα ζύγισης του αγώνα που έφεραν την υπογραφή της, προκειμένου να επιβεβαιώσει και να αναγνωρίσει την υπογραφή της και κατ΄επέκταση της εγκυρότητα αυτών. Σύμφωνα με την από 28.3.2018 επιστολή της, η τελευταία δεν αναγνωρίζει ως δική της την υπογραφή που έχει τεθεί στα φύλλα 3 και 4 με τη σειρά που της υποδείχθηκαν και ειδικότερα αναφέρεται στα φύλλα ζύγισης -52 κιλών θηλέων γεννηθέντων έτους 2003 – 2004 και -57 κιλών θηλέων γεννηθέντων 2003-2004. Ως εκ τούτο προκύπτει παραποίηση τουλάχιστον δύο επίσημων φύλλων ζύγισης σύμφωνα και με την επίσημη δήλωση της διαιτητού των αγώνων, στο ένα εκ των οποίων φαίνεται μάλιστα ότι ζυγίστηκε η αθλήτρια Αικατερίνη Καλαμαρά, η οποία τελικώς δεν έλαβε μέρος στους αγώνες, σύμφωνα με την καταγγελία του σωματείου Πανηπειρωτικού Ανατολής, το οποίο και κατήγγειλε ότι σε αντιδιαστολή με τα φύλλα αγώνων που προσκόμισε το σωματείο Σάκουρα ότι η αθλήτριά του Μαρίνα Πέτσιου δεν αγωνίστηκε ποτέ με την Αικατερίνη Καλαμαρά.

Επί των ανωτέρω διαπιστώσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης κλήθηκε εκ νέου το σωματείο SAKURA από τη Δικαστική Επιτροπή προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις. Από την από 3.5.2018 απαντητική επιστολή του SAKURA και τα κατατεθειμένα από αυτόν έγγραφα δεν δόθηκαν εξηγήσεις επί των θεμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση της Επιτροπή Αξιολόγησης επί της καταγγελίας του Πανηπειρωτικού συλλόγου Ανατολή, πράγματι στα επίσημα φύλλα αγώνων που παραδόθηκαν στην ΕΟΤ συμπληρώθηκε εκ των υστέρων το όνομα της αθλήτριας Αικατερίνης Καλαμαρά η οποία φέρεται να αγωνίστηκε με την αθλήτρια Μαρίνα Πέτσιου, γεγονός που αρνείται ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος, και ο οποίος ισχυρισμός του ενισχύεται και από τα φύλλα αγώνων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο judoclub.bg στα οποία δεν φαίνεται εγγεγραμμένη η Αικατερίνη Καλαμαρά και ως εκ τούτου δεν αγωνίστηκε με την αθλήτρια Μαρίνα Πέτσιου. Επίσης απόδειξη αυτού ότι η Αικατερίνη Καλαμαρά δεν αγωνίστηκε και ότι παραποιήθηκαν τόσο το συγκεκριμένο φύλλο ζύγισης και το φύλλο αγώνα αποτελεί και η αμφισβήτηση της υπογραφής της κας. Μαρίας Γερασιμίδου από την ίδια επί του φύλλου ζύγισης στο οποίο φαίνεται να ζυγίστηκε η αθλήτρια Αικατερίνη Καλαμαρά. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τους αθλητές του συλλόγου Α.Σ. Τζούντο Γιαννιτσών Μακεδονομάχος. Ειδικότερα στην κατηγορία που αγωνίστηκε ο αθλητής τους Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης (Παίδων Α 73 κιλά) την ημέρα των αγώνων δεν υπήρχε ο αθλητής Γεώργιος Κολοσίδης του συλλόγου τζούντο Χαλκιδικής, επίσης στην κατηγορία των εφήβων 60 κιλών όπου αγωνίστηκε ο αθλητής του Νικολάεβ Χρήστος δεν υπήρχε ο αθλητής Γκουτνιασβίλι Νταβίντ του Τζούντο Χαλκιδικής, γεγονός το οποίο ενισχύεται και από τα φύλλα αγώνων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο judoclub.bg, καθώς εκεί πράγματι δεν φαίνονται γραμμένοι οι ανωτέρω δύο αθλητές. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τους αθλητές του καταγγέλλοντος σωματείου ΑΠΣ Πόντος σύμφωνα με τον οποίο στην κατηγορία 66 κιλά Παίδων Α ο αθλητής τους Αλέξιος Μιχαηλίδης δεν αγωνίστηκε ποτέ με τον Αθανάσιο Συντριβάνη από τον σύλλογο Ερμή Λεπτοκαρυάς αλλά ούτε και με τον Γεώργιο Φαρδή του ΓΑΣ Ίκαρος ο οποίος δεν υπήρχε καν στην κατηγορία αυτή. Ο αθλητής τους αγωνίστηκε με τον Ganchev στο πρώτο αγώνα και έχασε έπειτα στα ρεπεσαζ όπου αγωνίστηκε με τον αθλητή Παπαδόπουλο του συλλόγου Sakura καταλαμβάνοντας έτσι την έβδομη θέση στην κατηγορία του, γεγονός το οποίο ενισχύεται και από τα φύλλα αγώνων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο judoclub.bg. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τους αθλητές του καταγγέλλοντος αθλητικού σωματείου Κλειτόμαχος ο οποίος βεβαιώνει ότι στο φύλλο αγώνα -60 κιλά Παίδων Β΄εμφαίνεται ότι αγωνίστηκαν δύο αθλητές του ο Κωνσταντίνος Ξυδάς και ο Ιωάννης Θεοδοσιάδης, γεγονός το οποίο δεν είναι αληθές διότι ουδέποτε οι δυο αθλητές τους αγωνίστηκαν για την κατάκτηση της τρίτης θέσης, όπως φαίνεται στα φύλλα αγώνων, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος Ξυδάς κατέλαβε την 7η θέση και όχι την 5η θέση όπως φαίνεται στο αντίστοιχο φύλλο αγώνων , γεγονός το οποίο ενισχύεται και από τα φύλλα αγώνων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο judoclub.bg.

Σύμφωνα με τα φύλλα αγώνων που προσκόμισε στην ΕΟΤ το σωματείο Σάκουρα φέρεται ότι συμμετείχε στους αγώνες το ρώσικο αθλητικό σωματείο «ΒΟΛΙΑ» και ότι δηλώθηκαν και αγωνίστηκαν ως ρώσοι αθλητές οι: Βαλεντίνα Δαβιτίδου, η Ευδοκία Δαβιτίδου, η Μαρία Αριάδνη Παπαδοπούλου, η Βαρβάρα Ιωάννα Παπαδοπούλου. Ως εκπρόσωπος του ρώσικου αθλητικού σωματείου ΒΟΛΙΑ στην επιστολή και δήλωση συμμετοχής του στο τουρνουά φέρεται η κα Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία είχε διατελέσει Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης του σωματείου Μυρμιδόνων. Η ΕΟΤ απηύθυνε ερώτηση προς το ρώσικο αθλητικό σωματείο ΒΟΛΙΑ εάν συμμετείχε στο διεθνές τουρνουά SAKOURA και απεστάλη η από 5.2.2018 έγγραφη απάντηση του ρώσικου σωματείου, το οποίο δηλώνει πως ουδέποτε έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο τουρνουά, ούτε και έστειλε ποτέ αθλητές του να αγωνιστούν. Μετά την ανωτέρω αρνητική απάντηση του ΒΟΛΙΑ περί συμμετοχής του στους αγώνες, η ΕΟΤ απευθύνθηκε στο σωματείο Μυρμιδόνες, προκειμένου να παράσχει εξηγήσεις για την σχέση της κας Ελένης Παπαδοπούλου με το ρώσικο σωματείο, το οποίο στην απαντητική επιστολή του αναφέρει ότι ο προπονητής του ρώσικου αθλητικού σωματείου ΒΟΛΙΑ παρακάλεσε την κα Ελένη Παπαδοπούλου να είναι υπεύθυνη της ομάδος του, η οποία στη συνέχεια προώθησε σχετικό e-mail του ρώσικου αθλητικού σωματείου σε συνεργασία και με την κα Τσολαρίδου, μέλους του σωματείου Μυρμιδόνων. Από τα έγγραφα που τέθηκαν υπόψιν μας και ειδικότερα από την ψευδή δήλωση συμμετοχής του ρώσικου σωματείου ΒΟΛΙΑ όπως αυτό προωθήθηκε στην ΕΟΤ από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της κυρίας Τσολαρίδου και κατά ισχυρισμό του σωματείου επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου Μυρμιδόνες, φέρεται στη δήθεν δήλωση συμμετοχής του ΒΟΛΙΑ να δηλώνονται ως ρώσοι αθλητές η Βαλεντίνα Δαβιτίδου, η Ευδοκία Δαβιτίδου, η Μαρία Αριάδνη Παπαδοπούλου, η Βαρβάρα Ιωάννα Παπαδοπούλου και ο Καράκας Ιωάννης αθλητές οι οποίοι διέθεταν δελτίο αθλητή στην ΕΟΤ και ανήκαν εκείνη την χρονική στιγμή στο αθλητικό σωματείο Σπαρτιάτες.

Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα πως οι ισχυρισμοί του σωματείου Μυρμιδόνες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα ισχυρίζεται το ρώσικο αθλητικό σωματείο, το οποίο δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί την συμμετοχή του στο Τουρνουά, εάν και εφόσον αυτή είχε πραγματοποιηθεί. Για την ανωτέρω συμπεριφορά το σωματείο <<ΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ>> τιμωρήθηκε ήδη με την υπ’ αριθμών 94/18-12-2018 Απόφαση του ΑΣΕΑΔ. Καθίσταται λοιπόν προφανές, πως το σωματείο Μυρμιδόνες προσπάθησε να παραπλανήσει την ΕΟΤ για τη συμμετοχή του ρώσικου σωματείου ΒΟΛΙΑ στο διεθνές Τουρνουά SAKURA, με τη συνδρομή του σωματείου Σάκουρα, η οποία συνίσταται είτε σε ηθελημένη πράξη ή παράλειψη των υπεύθυνων οργάνων της αγωνοδίκου επιτροπής του εν λόγω τουρνουά, οι οποίοι δεν προέβησαν ποτέ στον έλεγχο των δελτίων των ανωτέρων αθλητών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την από 7.2.2018 Δήλωση του ΑΣ Σπαρτιάτες Καλλιθέας, σύμφωνα με την οποία οι παραπάνω αθλητές που αγωνίστηκαν ως ρώσοι αθλητές διέθεταν κατά την ημεροχρονολογία διεξαγωγής του τουρνουά δελτίο αθλητή στο σύλλογό τους και ανήκαν σε αυτόν.

Τα ανωτέρω ισχύον και για τον αθλητή PULA ZENNOULA , ο οποίος ήταν εγγεγραμμένος στον αθλητικό σύλλογο Α.Σ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Καλλιθέας, με αριθμό δελτίου 16515, στον οποίο και επετράπη παράτυπα να αγωνιστεί υπό διαφορετική εθνικότητα και ειδικότερα ως εκπρόσωπος της Αλβανίας, ενώ κατέχει δελτίο αθλητή στην ΕΟΤ, χωρίς επίσημη δήλωση συμμετοχής από την Αλβανία.

Για την εθνική Ρωσίας αγωνίσθηκε παράτυπα επίσης ο αθλητής Τσαμελασβίλι Βλαδίμηρος χωρίς επίσημη δήλωση από σύλλογο τζούντο της Ρωσίας.

Σε αντίθεση με όσα αναληθή ισχυρίζεται το σωματείο ΣΑΚΟΥΡΑ στην ένδικη προσφυγή του δεν συμμετείχαν νομότυπα σωματεία από Ρωσία Αλβανία. Εκ των ανωτέρω θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να αναρωτηθεί εάν όντως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Διεθνές το εν λόγω Τουρνουά.

Παραθέσαμε το ανωτέρω ιστορικό επ΄ ευκαιρία των ψευδών και απολύτως συκοφαντικών δημοσιευμάτων που έχουν λάβει χώρα τον τελευταίο καιρό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο αποδεικνύει εμπράκτως τον πατριωτισμό της εκπροσωπώντας επιτυχώς την χώρα μας σε όλες τις πανευρωπαϊκές και  διεθνείς διοργανώσεις τιμώντας το εθνόσημο. Ότι ο σύλλογος ΣΑΚΟΥΡΑ φέρει ως σήμα τον ήλιο της Βεργίνας τον τιμά όσο τιμά και άλλους συλλόγους της ομοσπονδίας μας οι οποίοι τον φέρουν και ουδέποτε τιμωρήθηκαν, αλλά τον αναδεικνύουν  και αναδεικνύονται από αυτόν. Ο ισχυρισμός περί τιμωρίας του συλλόγου ΣΑΚΟΥΡΑ εξ αιτίας του σήματος της Βεργίνας που φέρει, είναι δολίως ψευδής και συκοφαντικός καθώς από κανένα έγγραφο δεν συνάγεται κάτι τέτοιο. Τέλος για όσα ψευδή και συκοφαντικά έχουν εφευρεθεί και ειπωθεί σε διάφορα δημοσιεύματα σας γνωρίζουμε ότι τόσο οι φυσικοί  όσο και οι ηθικοί αυτουργοί Θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

X