Ανακοίνωση | Σεμινάριο οργάνωσης και κριτών αγωνιστικού ΚΑΤΑ – Αθήνα 2018

Ανακοίνωση | Σεμινάριο οργάνωσης και κριτών αγωνιστικού ΚΑΤΑ – Αθήνα 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω του ενδιαφέροντος που έχει προκύψει για το επικείμενο σεμινάριο αγωνιστικού ΚΑΤΑ και προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο (και οργανωτικά), η ΕΟΤ αποφάσισε την επιμήκυνση της διορίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 11/7.

Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, ουδεμία αίτηση δύναται να γίνει δεκτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:  Σεμινάριο οργάνωσης και κριτών αγωνιστικού ΚΑΤΑ – Αθήνα 2018

X