Ανακοίνωση σχετικά με τη δήλωση προπονητών, βοηθών προπονητών και συνοδών

Ανακοίνωση σχετικά με τη δήλωση προπονητών, βοηθών προπονητών και συνοδών

Σχετικά με την ανακοίνωση της 7ης Ιουλίου, η οποία αναρτήθηκε και αφορά την δήλωση προπονητών, βοηθών προπονητών και συνοδών προς ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ των σωματείων, τα οποία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και περιορισμών που υφίστανται αντιμετωπίζουν ήδη δυσχέρειες και προς ενίσχυση του ηθικού των αγωνιζόμενων αθλητών ως Βοηθοί Προπονητών θα γίνονται δεκτοί, όσοι δηλώνονται στη λίστα προσώπων κάθε σωματείου, χωρίς να απαιτείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

X