ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Στο Δ.Σ. της 3 Μαΐου 2018 κατόπιν εισήγησης του Αντιπροέδρου κ. Βάγια Κωνσταντίνου αποφασίστηκε ομόφωνα η άμεση επανεγγραφή στο μητρώο μελών της Ομοσπονδίας όλων των σωματείων  τα οποία εγγράφηκαν με μη σύννομη απόφαση της προσωρινής και διορισμένης από Πρωτοδικείο διοίκησης και η εγγραφή στους θεωρήθηκε ακυρώσιμη από την γενομένη Γενική Συνέλευση και το εκλεγμένο Δ.Σ .

Εξαιτίας του χρόνου που παρήλθε  από την κατάθεση της αίτησης, και χωρίς βεβαίως τα σωματεία να φέρουν κάποια  ευθύνη για αυτό, είναι πιθανόν να χρειαστεί επικαιροποίηση κάποιων εγγράφων στο φάκελο κάποιου σωματείου.  Θα ενημερωθείτε λοιπόν εντός της ερχόμενης εβδομάδας για την άμεση προσκόμιση των επικαιροποιημένων εγγράφων, έτσι ώστε ο φάκελος του κάθε σωματείου να είναι απόλυτα σωστός βάση των Νόμων, του καταστατικού, και του εσωτερικού κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

Εάν κάποιο σωματείο, κατόπιν ειδοποιήσεως, δεν προσκομίσει τα έγγραφα που θα του ζητηθούν θα υπάρξει πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για την οριστική διαγραφή του από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.

Από την απόφαση αυτή εξαιρείται, λόγω πειθαρχικού ελέγχου για άλλο λόγο, που ήδη διενεργείται κατά αυτού, ο Αθλητικός σύλλογος «Μυρμιδόνες».

X