Ανακοίνωση για συγκρότηση της Δικαστικής Επιτροπής

Ανακοίνωση για συγκρότηση της Δικαστικής Επιτροπής

Αρ. πρωτ 13224/2021
Πειραιάς, 1 Απριλίου 2021

Καλούνται τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο. Τζούντο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ισχύοντος Καταστατικού όπως:  «…υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπό τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής»

Οι προτάσεις των σωματείων θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ε.Ο. Τζούντο directorhjf@yahoo.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

Από την Ε.Ο. Τζούντο

X