Ανακοίνωση | Εξετάσεις για 3ο, 4ο & 5ο Dan

Ανακοίνωση | Εξετάσεις για 3ο, 4ο & 5ο Dan
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για 3ο, 4ο  &  5ο Dan θα διεξαχθούν στις 23-24 Νοεμβρίου 2019 στο Dojo Southern Judo Academy (Αθλητικός Όμιλος Τζούντο Αλίμου) στην Λεωφόρο Καλαμακίου 116 (1ος όροφος) στις 10.00.

Το Σάββατο  23 Νοεμβρίου 2019 θα εξετασθούν για το  3ο & 4ο Dan και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 για το  5ο Dan.

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2019 το ποσό που αντιστοιχεί στο Dan που θα εξεταστούν 3ο4ο5ο (400 ευρώ) και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο υποψήφιος να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο σεμινάριο που προηγήθηκε.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΤΑΝ

X