ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου και 2ου ΝΤΑΝ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1ου και 2ου ΝΤΑΝ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις για 1ο & 2ο Dan θα διεξαχθούν στις 19-20 Οκτωβρίου 2019 στο προπονητήριο του Αγίου Κοσμά στις 10.00.

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 θα εξετασθούν εκείνοι που τα επίθετά τους αρχίζουν από από Α-Μ και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου από Ν-Ω.

Οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2019 το ποσό που αντιστοιχεί στο Dan που θα εξεταστούν (1ο-200 ευρώ & 2ο-300 ευρώ) και το καταθετήριο μαζί με την αίτηση θα το προσκομίσουν στην Επιτροπή την ημέρα των εξετάσεων.

Τα λεφτά θα κατατεθούν στον λογαριασμό της Ε.Ο.Τζούντο,  Εθνική Τράπεζα (080/480582-86. ΙΒΑΝ GR 16 0110 0800 0000 0804 8058 286)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΤΑΝ

X