ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ DAN ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ DAN ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Επιτροπή Ιεραρχίας DAN και Επιμόρφωσης δίνει τελευταία παράταση στους Συλλόγους μέχρι τις 15/3/2019, προκειμένου να προσκομίσουν στην Ε.Ο.Τζούντο κατάλογο αθλητών τους οι οποίοι κατέχουν μπλε και καφέ ζώνη. Η λίστα αυτή θα ανανεώνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου κάθε νέου έτους. Όσοι Σύλλογοι δεν αποστείλουν τη λίστα αυτή, οι αθλητές τους δεν θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις DAN που διεξάγει η Ε.Ο.Τζούντο.

Ε.Ι
 DAN και Επιμόρφωσης

X