ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Δηλώσεις Συμμετοχής για τους υποψηφίους στο Προεδρείο της ΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Δηλώσεις Συμμετοχής για τους υποψηφίους στο Προεδρείο της ΓΣ

Καλούνται τα Σωματεία-μέλη μας, ενόψει της ΓΣ της 29/3/2021 όπως μας αποστείλουν πρόταση για τους υποψηφίους στο Προεδρείο της ΓΣ (Πρόεδρο & Γραμματέα), οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως εκπρόσωποι των σωματείων τους.

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο. Τζούντο directorhjf@yahoo.gr  μέχρι τις 23/3/2021.

Από την Ε.Ο. Τζούντο

X