ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Πειραιάς 26/2/2021
Αρ. πρωτ 13053/2021

Προς: Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο με την από 24/2/2021 απόφασή του και έχοντας υπόψη του τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και το Νόμο 4778/2021 (άρθρο 45) ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης που είχε ήδη προκηρυχθεί την 29 Ιανουαρίου 2021 για τη Δευτέρα τις 29/3/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, ώρα 11:00π.μ και με τα ίδια ηλεκτρονικά μέσα.

Η Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες της ΓΣ θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Ν 4778/2021 (άρθρο 45), το Ν.2725/99) όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4726/2020), τις σχετικές εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Καταστατικό της Ε.Ο. Τζούντο και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα μέσω της πλατφόρμας zoom, ενώ όλες οι ψηφοφορίες μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος  με την ονομασία «ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Επίσης καλούμε όλα τα μέλη μας να λάβουν γνώση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 72664/2021 (ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021) η οποία συγκοινοποιείται.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και ο κατάλογος των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου παραμένουν ως είχαν προκηρυχθεί και ανακοινωθεί αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις που θα αφορούν στις εκπροσωπήσεις, υποψηφιότητες καθώς και όλα τα σχετικά θέματα όπως ο Νόμος ορίζει.

Για την Ε.Ο. Τζούντο

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Καφενταράκης                                                   Βαλ. Στεφανίδου

ΚΥΑ 72664/2021 (ΦΕΚ 719/Β/24-2-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

X