Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Προς όλα τα σωματεία τα οποία έχουν υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΟΤ κατά το χρονικό διάστημα που ασκούσε διοίκηση η προσωρινή και διορισμένη από δικαστήριο μειοψηφία.

Κύριοι

Όπως είδη γνωρίζετε όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την προσωρινή διοίκηση είναι ακυρώσιμες λόγω έλλειψης απαρτίας αλλά και επειδή το διορισμένο Δ.Σ ποτέ δεν κατόρθωσε να συγκληθεί νομίμως σε σώμα.

Έτσι κατάφεραν τα 9 σωματεία να διοικούν τα 46 για ένα ολόκληρο έτος.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθ 2 της 19/01/2018 απόφαση του προηγούμενου εκλεγμένου Δ.Σ που εγκρίθηκε ομόφωνα, και την οποία απόφαση επικύρωσε η Γενική Συνέλευση της 17/02/2018 ανακλήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε νέα κρίση από τα αρμόδια όργανα, όλες οι αποφάσεις της προσωρινής.

Κατόπιν τούτου παρακαλούνται όλα τα σωματεία που οι αιτήσεις τους είχαν εγκριθεί από την προσωρινή αλλά ανακλήθηκαν από την εκλεγμένη να επανέλθουν προς την Ομοσπονδία με καινούριο αίτημα τους με τωρινή ημερομηνία.

Ενημερώνουμε τα καινούργια υπό ένταξη μέλη μας ότι το συντομότερο δυνατόν θα επανεξετασθούν οι φάκελοι που έχουν υποβάλει, και όσα από τα σωματεία αυτά έχουν ελλείψεις ή αστοχίες ,θα ενημερωθούν από την αρμόδια επιτροπή και θα τους δοθεί εύλογος χρόνος να τις διορθώσουν.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα υπό ένταξη σωματεία α) ΑΓΗΝΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ και β) Αθλητικό Όμιλο Τζούντο Αλίμου για την άμεση ανταπόκρισή τους και την αποστολή καινούργιου αιτήματός τους.

Στα συνημμένα θα βρείτε διατυπωμένο υπόδειγμα αίτησης που προτείνει η αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδίας.

υπόδειγμα αίτησης

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος – Ι. Καφενταράκης Η Γ. Γραμματέας – Β. Στεφανίδου

X