ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18/1/2017 και τον ορισμό Προσωρινής Διοίκησης της Ε.Ο. Τζούντο, συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος:                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
Γεν. Γραμματέας:               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος:               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑ
Β’ Αντιπρόεδρος:               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ
Γ’ Αντιπρόεδρος:                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ταμίας:                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΥΣΚΑΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:    ΣΠΥΡΟΣ ΡΗΓΟΣ
Αναπλ. Ταμίας:                   ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΙΜΑΚΟΣ
‘Εφορος Υλικού:                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΛΗΣ
Μέλος:                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΣΣΟΣ
Μέλος:                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ
Μέλος:                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΟΣ
Μέλος:                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Μέλος:                               ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλος:                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΑΡΟΣ

X