Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει με λύπη της, ότι το Υπουργείο Αθλητισμού, με χθεσινή επίσημη ανακοίνωση, περιέκοψε την τακτική επιχορήγηση της Ομοσπονδίας μας για το έτος 2020 κατά 14%, δηλαδή κατά 60.000€ λιγότερα.

Παρά αυτή τη δυσμενή εξέλιξη για όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες, η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, έχοντας ως προτεραιότητα σε αυτή τη φάση την άμεση στήριξη των σωματείων, θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διανεμηθεί απευθείας οικονομική ενίσχυση προς τα πληττόμενα σωματεία μας το συντομότερο δυνατόν, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης μητρώου αθλητικών σωματείων.

Είναι αυτονόητο, ότι για άλλη μια φορά η Ομοσπονδία μας καλεί τα σωματεία-μελη να ολοκληρώσουν εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου την πρόεγγραφή τους στην πλατφόρμα της ΓΓΑ.

Επιπλέον, αναφέρεται, ότι κατόπιν εισήγησης του μέλους του ΔΣ κ. Χρήστου Αντωνίου, η Ε.Ο. Τζούντο αναλαμβάνει να προωθήσει τη διαφημιστική καμπάνια της περαιτέρω ανάδειξης του αθλήματός μας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η προώθηση του τζούντο θα λάβει χώρα σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ επίπεδο με τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά μέσα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του διαφημιστικού υλικού πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ανάπτυξης.

X