Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) σχετικά με τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο. Τζούντο που έχουν ΚΑΔ:

9312: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9319: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

Οφείλουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να υποβάλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την Υπεύθυνη Δήλωση για αναστολή εργασιών του σωματείου και να δηλώσουν τους εργαζόμενους (προπονητές- γραμματείς κ.α) που έχουν ενεργή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και κατέβαλαν εισφορές ΙΚΑ για αυτούς.

Τούτο, προκειμένου τα σωματεία να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του ως άνω ΠΝΠ (μη καταβολή εισφορών ΙΚΑ-μειωμένη καταβολή μισθίου ενοικίου κ.α) και οι εργαζόμενοι να λάβουν το έκτακτο επίδομα, ανεξαρτήτως ωρών & ημερών εργασίας.

Για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας, που ξεκινάει τις 24/3/2020, οι υπεύθυνοι των σωματείων να απευθύνονται στους λογιστές του σωματείου.

Η Ε.Ο. Τζούντο είναι στη διάθεση για την υποβολή τυχόν ερωτημάτων μέσω του email της Ομοσπονδίας: director@hjf.gr

Για την Ε.Ο. Τζούντο

ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

X