2ο διαδικτυακό σεμινάριο και σχολή διαιτησίας

2ο διαδικτυακό σεμινάριο και σχολή διαιτησίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο και σχολή διαιτησίας στις 30 Οκτωβρίου από τις 10:00 έως και 15:00.

1η ενότητα
Παρακολούθηση και ανάλυση βίντεο 
2η ενότητα
Κανονισμοί juniors
3η ενότητα
Σχολιασμός και ανάλυση των αγώνων του εσωτερικού και εξωτερικού. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βίντεο στο email της ΚΕΔ kedhellas@gmail.com  (επιλογή θα γίνει από την ΚΕΔ).

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο & σχολή διαιτησίας να αποστείλουν την αίτησή τους σε ελεύθερη μορφή στο email της ΚΕΔ Τζούντο kedhellas@gmail.com 

Νίκος Παπαδάκης
Πρόεδρος ΚΕΔ

X